ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ดร.สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ครูพรชัย รอดเจริญ
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน


ผู้ช่วยงานงานสื่อการเรียนการสอน